søndag den 3. maj 2015

Klart på vej til god skriftlighed i udskolingen

Mange dansklærere går her i begyndelsen af maj spændte rundt og venter på at prøverne skal gå i gang ... Mon eleverne nu husker det hele? Har den gode undervisning lagret sig? Hvilke genrer skal de mon vælge imellem ... etc.

Jeg har samlet nogle gode erfaringer med kurser for dansklærere i udskolingen. Kurser hvor vi sætter spot på arbejdet med at udvikle elevernes skriftlige kompetencer.

Jeg kalder kurset:

KLART PÅ VEJ TIL GOD SKRIFTLIGHED I UDSKOLINGEN

Indhold:

Skrivekultur og skrivekrav
Genreoverblik og genrepædagogik
Fokus på danskfagets skrivegenrer
Responsarbejdet som et aktiv i skriveprocessen
Sæt mål i skrivearbejdet  - Nye forenklede fælles mål i praksis
Modeltekster og gode skabeloner - for både indhold og form
Adgang til internettet ved prøverne - hvad gør det ved undervisningen?

Kurset kan vare fra 3 - 8 timer - og det er oplagt at dele det over to kursusgange.
Vi veksler mellem oplæg, små opgaver og dialog.

Tidspunkt og kursushonorar aftales direkte med mig på bttranevej14@gmail.com