søndag den 18. december 2016

INSPIRERE, CITERE - ELLER KOPIEREPrøverne i skriftlig fremstilling efter 9. og 10. klasse er nu tilrettelagt sådan, at eleverne har adgang til internettet. De kan altså søge alt. Information, inspiration, fakta, tidligere opgaver, andres tekster etc. etc.
Det er en enestående mulighed for at kvalificere indholdet i teksterne, for at skærpe genresikkerheden, for at sikre at sproget kan blive præcist, nuanceret og sikkert og for at inspirere til layout, der er tæt på virkelighedens tekster. Men det kræver også en bevidsthed om, hvordan man anvender kilder, så de netop er med til at kvalificere frem for at plagiere, og det kræver overblik over skriveprocessens forskellige trin, så teksterne både forberedes, skrives, bearbejdes og layoutes.

Jeg har skrevet en artikel med fokus på disse udfordringer. Jeg håber du har lyst at læse og dele den med dine kollegaer 😉

Og med den vil jeg sige tak for 2016. Glædelig jul - og på gensyn i det nye år 💚
Birgitte


Læs artiklen her

tirsdag den 22. november 2016

ANMELDELSE: Serveret på et sølvfad :-)

Sikkert og nuanceret gennem skriveprocessen

I et par måneder har det nyreviderede site Skriftlig Fremstilling været åbent på Gyldendal.dk
Det tager hånd om de udfordringer, både lærere og elever står i, når nettet er med ved den skriftlige prøve. Derudover er der rigtig mange gode oversigter, værktøjer og gode råd til den gode tekst at hente.
Det har anmelderen heldigvis også oplevet - og det er så godt at fornemme, at de tanker og det fagsyn, der ligger bag sitets indhold og opbygning, fungerer.
Ganske glad er jeg!

Anmeldelse af Skriftlig Fremstilling

onsdag den 3. august 2016

Inspiration til kvalificeret skriftligt arbejde

Vejen til den gode tekst

I det digitale undervisningsmateriale skriftligfremstilling.gyldendal.dk har vi fokus på skriveprocessen - når eleverne skriver tekster og har adgang til internettet. 

Det kan jo lyde meget ligetil - adgang til nettet - så bliver det nemt ... Men de første erfainger viser, at så let går det slet ikke. Mange elever vælger at anvende søgemuligheden meget lidt eller slet ikke. Der er selvfølgelig også nogle, som blot planker store tekststykker - og satser på, at det ikke bliver opdaget, men faktisk er det største problem, at eleverne undlader at søge  - og anvende den inspiration til både indhold og form, som nettet kan være med til at give dem. 

Det skal vi jo gøre noget ved - og det må og bør blive et indsatsområde for mange dansklærere i de kommende skoleår. 

Som skrevet ovenfor giver sitet Skriftlig fremstilling en god håndsrækning til denne indsats. Her er opgaverne - der mimer og ligner "de rigtige prøveopgaver", nemlig delt op med fokusområder og delopgaver, og eleverne guides til at have fokus på detaljer - både om indhold, form, genre, søgning, layout og så videre. Kort sagt både proces og produkt kvalificeres i skrivearbejdet. der er opgaver til både 7. 8. og 9. klasse - og 10. klasse følger i løbet af efteråret


Og du kan få inspiration til kurser for dansklærere her www.grebomdansk.dk

God skolestart med skriftligt arbejde og meget andet danskfagligt!
Birgitte

torsdag den 16. juni 2016

KLAGETIDSom beskikket censor i skriftlig dansk i grundskolen er jeg i denne tid lidt ekstra følsom. Jeg har vurderet knap 300 elevbesvarelser efter de vurderingskriterier som er udstukket fra UVM. Gjort notater og samlet mine iagttagelser i den enkelte besvarelse til en karakter.
Ind i mellem har jeg været i tvivl – og særligt i år har jeg nok ofte valgte den optimistiske karakter.
Mange elever har valgt at skrive fiktion, og det er ikke helt så mange af dem gode til. Rigtigt mange noveller er mere beretninger eller rejsebeskrivelser. De mangler novellens skelet og især en optakt og et klimaks. Når en del jeg-fortællinger (skrevet i datid) ender med selvmord, så er det altså svært at give karakterer i den høje ende af skalaen. Men jeg har anstrengt mig for at søge efter det eleverne er gode til!
I år er jeg (den beskikkede censor) den eneste der skal vurdere besvarelserne, og når de afgivne karakterer så er landet på skolerne,  – UPS – så er der nogen der vågner.

Jeg synes det er super ærgerligt at forhandlingsmuligheden og den faglige udveksling af vurderingen mellem lærer og censor er væk, men det er den! Besluttet sidste forår og vedtaget i Folketinget – ØV!

Men nu til indlæggets titel: Klagetid … Elever og forældre har mulighed for at klage over karakteren. Skolelederen skal vurdere om klagen er berettiget – og hvis dette vurderes berettiget, så skal censor uddybe og begrunde den afgivne karakter for den enkelte besvarelse. Dette er proceduren! – Stadigvæk en procedure som de beskikkede censorer på ingen måde har haft indflydelse på.

Men ak – og ak … Det forvaltes særdeles lempeligt på landets skoler; Skoleledere ringer og kan ikke forstå at snittet er så lavt. Vil man godt lige revurdere?, Faglæreren undrer sig …, Andre lærere på skolen synes bestemt at karakteren burde være højere for disse syv elever …, Vi har aldrig tidligere ligget så lavt …, Forældre har fået censors adresse og skriver direkte … Og så videre. Der er rigtigt mange variationer af helt forkerte og urimelige henvendelser.
De få korrekte henvendelser jeg har modtaget, har jeg svaret på med en uddybende og begrundet beskrivelse ud fra de, for den aktuelle prøve, gældende kriterier. Men meget tid er gået med at forklare skoler og skoleledere den procedure som er beskrevet i prøvebekendtgørelsen – og har været kendt side 24.12.15.


Jeg har stor forståelse for at man vil sine elever (- og skolens snit) det bedste, men måske skal man lægge kræfterne i at fokusere på elevernes undervisning i skriftligt arbejde i stedet. Det er mit ønske for det kommende skoleår!

mandag den 25. januar 2016

KURSUS: SKRIFTLIGT ARBEJDE MED NUANCER ...


Der er kommet godt gang i kurserne her i 2016. Ikke mindst kurser der fokuserer på arbejdet med skriftlighed i de ældste klasser - i relation til de nye prøver hvor der er adgang til internettet.

Se fx dette kursus 

KREATIVT, SIKKERT OG NUANCERET ARBEJDE MED SKRIFTLIGHED

Kurset holdes på Balle Kursus og Læring d. 14. og 15. april, og Finn Bangsgaard og jeg er instruktører.

Målgruppen er dansklærere i 7. - 10. klasse på efterskoler, friskoler og folkeskoler, og der er god mulighed for at bruge indholdet til planlægning af næste skoleår!

Læs om kurset her:

http://grebomdansk.dk/aktuelt-om-danskfaget/40-kreativt-sikkert-og-nuanceret-arbejde-med-skriftlighed


fredag den 15. januar 2016

www.grebomdansk.dk er på banen

Her først i det nye år fik jeg styr på en hjemmeside for Greb om Dansk. Og det er jeg rigtigt glad for. I al beskedenhed er den blevet rigtig god - og lige som jeg gerne vil have den.

Du finder oplysninger om mig, om Greb om Dansk, om mine kurser, om de udgivelser jeg har været med i, om mine aktiviteter ... Og så vil jeg bestræbe mig på også at lægge nyheder om faget - som kan have mange dansklæreres interesse  - på siden.

Jeg håber at du vil bruge siden og at du finder inspiration til et kursus eller en anden danskfaglig aktivitet!

Se siden her Greb om Dansk

God weekend!
Birgitte