søndag den 8. november 2015

Birgitte Therkildsen - Freelance danskkonsulent i Greb om Dansk

En opdateret beskrivelse af mig - og mine kurser!
Værsgo':

Birgitte Therkildsen
Freelance danskkonsulent i Greb om Dansk

Dansklærer i udskolingen gennem 25 år, Diplomuddannelse i dansk 1999, Fagkonsulent i dansk  i UVM 2001 – 2010, Danskfaglig konsulent på UCL og i Dansklærerforeningens Hus 2010 – 2015. Nu selvstændig i firmaet Greb om Dansk med kursus- og konsulentopgaver indenfor dansk i grundskolen.
Forfatter til undervisningsmaterialer om bl.a. genrearbejde, læsning og skriftligt arbejde i udskolingen. Beskikket censor og medlem af opgavekommissionen for dansk skriftlig fremstilling

Jeg er optaget af at styrke lærerne i deres danskfaglige arbejde, at formidle inspiration, ideer og fakta om fagets indhold og form.
Mine kurser tilrettelægges efter de ønsker skoler, centre og lærere måtte have – og kredser især om:

 • Skriftlighed i udskolingen
 • Genrearbejde 
 • Skrivearbejde på langs ad danskfaget
 • Folkeskolens afsluttende prøver; mundtlig prøve og ny skriftlig prøve med adgang til internettet
 • Evaluering i dansk i de ældste klasser
 • Inspiration til danskundervisningen - nye faglige forløb
 • Fagteamarbejde i dansk

Undervejs inddrages Fælles Mål,  Målstyring af undervisningen, arbejde med læringsmål, evalueringsformer og krav og formelle forhold ved de afsluttende prøver.


Fra et kursus på CFU-København i oktober skrev en kursist:

”Det er var et særdeles veltilrettelagt og godt kursus, hvor jeg som 8. klasses dansklærer fik meget værdifuld viden og samtidig en erkendelse af de områder, hvor jeg mangler viden - det sidste ikke mindst vigtigt. Oplægsholderen signalerede et dybtgående kendskab til området og formidlede stoffet på en rolig, logisk og ikke mindst konkret måde.”Kontakt
Birgitte Therkildsen
21421922
Tranevej 14 8600 Silkeborg

Find Greb om Dansk på Facebook:
Adgang til nettet ved de skriftlige prøver - Er du, dine elever og undervisningen parat?

Fra på tirsdag d. 10.11. holder jeg en række kurser rundt på skoler og centre med titlen

Adgang til nettet ved de skriftlige prøver - Er du, dine elever og undervisningen parat?

Beskrivelsen er:

Fra maj 2017 er prøven i skriftlig dansk med adgang til internettet. Det er en ny og anderledes prøve, der både giver mange muligheder for at hente inspiration og fagligt stof, men samtidig stiller store krav til eleverne om at kunne færdes på internettet, at kunne udvælge og disponere deres indhold og deres tid.
Eleverne skal selvfølgelig være fortrolige med den nye form og de nye udfordringer.

På dette kursus arbejder vi med:
 • Prøvens rammer og kendetegn
 • Prøvekrav og vurderingskriterier
 • Opgaveeksempler
 • Eksempler på elevbesvarelser
 • Betydning for undervisningen i skriftlighed

Kurset retter sig mod lærere i 7. -10. klasse og andre der arbejder med prøverne i dansk.

Underviser er Birgitte Therkildsen. Birgitte har været med i hele udviklingen af de nye prøver. Hun er uddannet lærer, tidligere fagkonsulent, nu konsulent og lærebogsforfatter i Greb Om Dansk samt beskikket censor og medlem af opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling.

Måske vil din skole også gerne lære mere - og enten deltage eller selv holde et kursus.
Kontakt mig på bttranevej14@gmail.com
mandag den 26. oktober 2015

Gør dine udskolingselever til gode og sikre skrivere
Sidste uges danskkursus for FSL på Hornstrupcentret er vel overstået. 
Fantastiske kursister der deltog aktiv og engageret og delte ideer og erfaringer med hinanden. 
Oplæg fra mig om unges skriftlighed, genrepædagogik, prøve med adgang til internettet, funktionelt sprogarbejde, respons, korrektur og diverse andre områder der er med til at kvalificere arbejdet med skriftlighed i de ældste klasser.

Det er en stor fornøjelse at møde dansklærere i alle aldre der vil deres fag og deres elever. Flere var hele fagteam af sted - og det giver en fantastisk dynamik og sparring. Og så er Hornstrupcentret bare et super godt kursussted. Tak for gode dage!

fredag den 9. oktober 2015

MÆRK KUNSTENNyt og flot undervisningsforløb på Dansklærerforeningens hjemmeside.
Jeg har fået lov at arbejde lidt med - og det er blevet rigtigt godt. SMK står for indholdet!
Grib muligheden for at arbejde med kunst og kortprosa!


tirsdag den 8. september 2015

SKRIVEDYSTEN 2015 - LIGE TIL DIN UNDERVISNING I FIKTIONSSKRIVNING


rc_header
En af mine opgaver for Dansklærerforeningens Hus har været at følge Skrivedysten 2015 til dørs. 
Det har været i et godt samarbejde med bl.a. Signe Snedled fra SAXO, og produktet har fået en god danskfaglig vinkel, som jeg håber at mange af jer vil tage med i jeres arbejde med fiktionsskrivning.

Lidt om projektet:
Dansklærerforeningen og SAXO har i år samarbejdet om tilrettelæggelse af Skrivedysten – et gratis online materiale til hhv. 5.-6. klasse og 7.-10. klasse.

Skrivedysten består af en række film med skriveøvelser der er lavet af børne- og ungdomsforfatterne Kim Langer og Camilla Wandahl. De giver eleverne tips til at komme i gang med skrivningen, lave research, arbejde med komposition og skrive bedre i det hele taget.

Målet med skriveøvelserne er at inddrage eleverne i en kreativ skriveproces for at øge læselyst, skriveglæde og skrivefærdigheder. Øvelserne kan både bruges enkeltvis som inspiration til undervisningen, eller man kan vælge at bruge alle, fx til et temaforløb om novellearbejde eller kreativ skrivning.

Der er lavet to forløb rettet mod henholdsvis 5.-6. klasse og 7.-10. klasse.
I tilknytning til skriveøvelserne får du en lærerguide med inspiration til hvordan materialet kan anvendes i et skriveforløb med mål for elevernes læring i skriveprocessens forskellige faser.


Hvis I - og jeres elever ønsker det, kan I afslutte forløbet med at skrive og indsende en novelle til konkurrencen.

I kan læse meget mere om både materialet, lærerguiderne og konkurrencen her:
https://www.saxo.com/side/skrivedystenmandag den 31. august 2015

FLERE KURSER

Prøver i skriftlig dansk – nu med adgang til internettet
Er du, dine elever og undervisningen parat?

Fra maj 2017 skal elever i 9.og 10. klasse til prøve i skriftlig dansk med adgang til internettet. Det er en ny og anderledes prøve, der både giver mange muligheder for at hente inspiration og fagligt stof, men også samtidig stiller store krav til eleverne om at kunne færdes på internettet, at kunne udvælge og disponere deres indhold og deres tid.

Eleverne skal selvfølgelig være fortrolige med den nye form og de nye udfordringer.
På dette kursus arbejder vi med:


 • Prøvens baggrund, rammer og kendetegn
 • Opgaveeksempler
 • Sammenhæng med færdigheds- og vidensmål fra Nye Fælles Mål
 • Vurderingskriterier
 • Eksempler på elevbesvarelser
 • Betydning for undervisningen i skriftlighed
Dette kursus kan tilpasses jeres lokale behov, og det retter sig både mod lokale dansklærergrupper /fagteam og mod kommuner og andre kursusarrangører, der har fokus på danskfaget i de ældste klasser.

Kontakt mig for aftaler og pris.
Mundtlig prøve i dansk – og den målstyrede undervisning
Danskkompetencer i spil

Til prøven i mundtlig dansk i 9. og 10. klasse skal eleverne vise, at de har overblik over faget, de skal kunne fordybe sig, og de skal være sikre i at formidle deres danskfaglige arbejde.

På kurset arbejder vi med disse prøvekravs samspil med den daglige undervisning i dansk. Hvordan spiller kravene sammen med færdigheds- og vidensmål i dansk, og hvordan bliver det nuanceret og fagligt og spændende at tænke undervisning og prøve sammen.

Prøvens konkrete indhold, form og krav – samt eksempler på fordybelsesområder, synopser og vurderinger vil også blive præsenteret.

Dette kursus kan tilpasses jeres lokale behov, og det retter sig både mod lokale dansklærergrupper /fagteam og mod kommuner og andre kursusarrangører, der har fokus på danskfaget i de ældste klasser.

Kontakt mig for aftaler og pris.

tirsdag den 4. august 2015

UNDERVISNING MED MÅLMålstyret undervisning er i nogle sammenhænge blevet et mantra der straks udløser bevillinger til kurser og andre former for introduktioner.
Det er på den ene side rigtigt godt, på den anden side finder jeg det både farligt og uambitiøst. For målene og målstyringen er jo intet i sig selv. Det er det indhold som målene skal linkes til der er interessant. Og det er den pædagogik og didaktik der udfoldes i relation til målene der er interessant og væsentlig.
Selvfølgelig skal man have et mål med sin undervisning, og selvfølgelig skal eleverne kende mål for hvad de skal - eller rettere - forventes at lære. Men hvis der fokuseres og bruges så meget tid på mål at der ikke er tid til at fordybe sig i fagets vigtige indhold og stof, så er meget tabt. Så mangler dannelsesperspektivet som sker i den refleksion - der ikke kan - og heller ikke bør måles!

Når jeg holder kurser i fx arbejdet med skriftlighed, så indgår der naturligt overvejelser over hvilke (fælles) mål der arbejdes med - og hvad eleverne skal lære i de processer der foregår. Men indholdet befordrer så meget andet; samarbejde, etiske overvejelser, formidlingsøvelser etc.

Læring må gerne være synlig - men den er det ikke altid, og hvis vi kun anderkender det der kan måles og vejes og listes og farves, så bliver det en fattig skole og elevernes tid er måske delvis spildt.

Jeg tror på den dygtige, velovervejede og engagerede lærer der med sin egen begejstring og sikre faglighed spreder læringslyst.  Og denne faglighed vil jeg meget gerne formidle og samarbejde om.

Læs disse to gode indlæg - som maner til eftertanke på hver deres måde:

http://www.information.dk/540817
http://www.information.dk/539256

Se også http://dansklf.dk/grundskole/inspiration/nye_forenklede_f%C3%A6lles_m%C3%A5l
Men vi kan så meget mere! Gode undervisningsforløb - hvor dannelsesperspektivet og fælles mål sættes i spil - samtidigt!

Og ja - der er fokus på mål i mine kurser - men det er den gode undervisning der styrer!

søndag den 3. maj 2015

Klart på vej til god skriftlighed i udskolingen

Mange dansklærere går her i begyndelsen af maj spændte rundt og venter på at prøverne skal gå i gang ... Mon eleverne nu husker det hele? Har den gode undervisning lagret sig? Hvilke genrer skal de mon vælge imellem ... etc.

Jeg har samlet nogle gode erfaringer med kurser for dansklærere i udskolingen. Kurser hvor vi sætter spot på arbejdet med at udvikle elevernes skriftlige kompetencer.

Jeg kalder kurset:

KLART PÅ VEJ TIL GOD SKRIFTLIGHED I UDSKOLINGEN

Indhold:

Skrivekultur og skrivekrav
Genreoverblik og genrepædagogik
Fokus på danskfagets skrivegenrer
Responsarbejdet som et aktiv i skriveprocessen
Sæt mål i skrivearbejdet  - Nye forenklede fælles mål i praksis
Modeltekster og gode skabeloner - for både indhold og form
Adgang til internettet ved prøverne - hvad gør det ved undervisningen?

Kurset kan vare fra 3 - 8 timer - og det er oplagt at dele det over to kursusgange.
Vi veksler mellem oplæg, små opgaver og dialog.

Tidspunkt og kursushonorar aftales direkte med mig på bttranevej14@gmail.com

torsdag den 5. februar 2015

DANSKKURSER TIL GRUNDSKOLEN

Se mine kurser for det kommende år. Kontakt mig på bttranevej14@gmail.com for oplæg, tilbud, dato og pris.


OVERBLIK - FORDYBELSE - FORMIDLING
Fokus på de tre nøglebegreber i undervisningen og gennemførelsen af den mundtlige prøve i 9. og 10. klasse.
Vi arbejder med ideer til undervisningsforløb, overblik over prøvens faser og selve gennemførelsen af prøven. 4 - 6 timer.

Målgruppe: lærere i udskolingen, læringsvejledere og andre med interesse for prøveområdet.SKRIVNING PÅ LANGS
Hvordan samarbejder vi i danskteamet om at sætte fokus på gode skrivekompetencer og et sikkert genreoverblik? Et forløb på 2-3 kursusgange med oplæg og opgaver der giver inspiration til skriveaktiviteter og samarbejde på langs ad skoleforløbet.

Målgruppe: danskfaggupper på grundskoler - evt. et samarbejde mellem flere skoler.SKRIV - SKRIV - SKRIV!
Lad jeres elever i 9. og 10. klasse møde en af dem der producerer de opgaver de skal arbejde med ved fp9 og fp10.

Et tæt og målrettet oplæg med ideer til skriveproces, genrevalg, sprogarbejde, layout m.m.
Fungerer godt som afsæt for en fagdag med fokus på skriftlig fremstilling.

Målgruppe: elever i 9. og 10. klasse - gerne hele årgange. 1,5 time.