tirsdag den 8. september 2015

SKRIVEDYSTEN 2015 - LIGE TIL DIN UNDERVISNING I FIKTIONSSKRIVNING


rc_header
En af mine opgaver for Dansklærerforeningens Hus har været at følge Skrivedysten 2015 til dørs. 
Det har været i et godt samarbejde med bl.a. Signe Snedled fra SAXO, og produktet har fået en god danskfaglig vinkel, som jeg håber at mange af jer vil tage med i jeres arbejde med fiktionsskrivning.

Lidt om projektet:
Dansklærerforeningen og SAXO har i år samarbejdet om tilrettelæggelse af Skrivedysten – et gratis online materiale til hhv. 5.-6. klasse og 7.-10. klasse.

Skrivedysten består af en række film med skriveøvelser der er lavet af børne- og ungdomsforfatterne Kim Langer og Camilla Wandahl. De giver eleverne tips til at komme i gang med skrivningen, lave research, arbejde med komposition og skrive bedre i det hele taget.

Målet med skriveøvelserne er at inddrage eleverne i en kreativ skriveproces for at øge læselyst, skriveglæde og skrivefærdigheder. Øvelserne kan både bruges enkeltvis som inspiration til undervisningen, eller man kan vælge at bruge alle, fx til et temaforløb om novellearbejde eller kreativ skrivning.

Der er lavet to forløb rettet mod henholdsvis 5.-6. klasse og 7.-10. klasse.
I tilknytning til skriveøvelserne får du en lærerguide med inspiration til hvordan materialet kan anvendes i et skriveforløb med mål for elevernes læring i skriveprocessens forskellige faser.


Hvis I - og jeres elever ønsker det, kan I afslutte forløbet med at skrive og indsende en novelle til konkurrencen.

I kan læse meget mere om både materialet, lærerguiderne og konkurrencen her:
https://www.saxo.com/side/skrivedysten