søndag den 8. november 2015

Birgitte Therkildsen - Freelance danskkonsulent i Greb om Dansk

En opdateret beskrivelse af mig - og mine kurser!
Værsgo':

Birgitte Therkildsen
Freelance danskkonsulent i Greb om Dansk

Dansklærer i udskolingen gennem 25 år, Diplomuddannelse i dansk 1999, Fagkonsulent i dansk  i UVM 2001 – 2010, Danskfaglig konsulent på UCL og i Dansklærerforeningens Hus 2010 – 2015. Nu selvstændig i firmaet Greb om Dansk med kursus- og konsulentopgaver indenfor dansk i grundskolen.
Forfatter til undervisningsmaterialer om bl.a. genrearbejde, læsning og skriftligt arbejde i udskolingen. Beskikket censor og medlem af opgavekommissionen for dansk skriftlig fremstilling

Jeg er optaget af at styrke lærerne i deres danskfaglige arbejde, at formidle inspiration, ideer og fakta om fagets indhold og form.
Mine kurser tilrettelægges efter de ønsker skoler, centre og lærere måtte have – og kredser især om:

 • Skriftlighed i udskolingen
 • Genrearbejde 
 • Skrivearbejde på langs ad danskfaget
 • Folkeskolens afsluttende prøver; mundtlig prøve og ny skriftlig prøve med adgang til internettet
 • Evaluering i dansk i de ældste klasser
 • Inspiration til danskundervisningen - nye faglige forløb
 • Fagteamarbejde i dansk

Undervejs inddrages Fælles Mål,  Målstyring af undervisningen, arbejde med læringsmål, evalueringsformer og krav og formelle forhold ved de afsluttende prøver.


Fra et kursus på CFU-København i oktober skrev en kursist:

”Det er var et særdeles veltilrettelagt og godt kursus, hvor jeg som 8. klasses dansklærer fik meget værdifuld viden og samtidig en erkendelse af de områder, hvor jeg mangler viden - det sidste ikke mindst vigtigt. Oplægsholderen signalerede et dybtgående kendskab til området og formidlede stoffet på en rolig, logisk og ikke mindst konkret måde.”Kontakt
Birgitte Therkildsen
21421922
Tranevej 14 8600 Silkeborg

Find Greb om Dansk på Facebook:
Adgang til nettet ved de skriftlige prøver - Er du, dine elever og undervisningen parat?

Fra på tirsdag d. 10.11. holder jeg en række kurser rundt på skoler og centre med titlen

Adgang til nettet ved de skriftlige prøver - Er du, dine elever og undervisningen parat?

Beskrivelsen er:

Fra maj 2017 er prøven i skriftlig dansk med adgang til internettet. Det er en ny og anderledes prøve, der både giver mange muligheder for at hente inspiration og fagligt stof, men samtidig stiller store krav til eleverne om at kunne færdes på internettet, at kunne udvælge og disponere deres indhold og deres tid.
Eleverne skal selvfølgelig være fortrolige med den nye form og de nye udfordringer.

På dette kursus arbejder vi med:
 • Prøvens rammer og kendetegn
 • Prøvekrav og vurderingskriterier
 • Opgaveeksempler
 • Eksempler på elevbesvarelser
 • Betydning for undervisningen i skriftlighed

Kurset retter sig mod lærere i 7. -10. klasse og andre der arbejder med prøverne i dansk.

Underviser er Birgitte Therkildsen. Birgitte har været med i hele udviklingen af de nye prøver. Hun er uddannet lærer, tidligere fagkonsulent, nu konsulent og lærebogsforfatter i Greb Om Dansk samt beskikket censor og medlem af opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling.

Måske vil din skole også gerne lære mere - og enten deltage eller selv holde et kursus.
Kontakt mig på bttranevej14@gmail.com