torsdag den 16. juni 2016

KLAGETIDSom beskikket censor i skriftlig dansk i grundskolen er jeg i denne tid lidt ekstra følsom. Jeg har vurderet knap 300 elevbesvarelser efter de vurderingskriterier som er udstukket fra UVM. Gjort notater og samlet mine iagttagelser i den enkelte besvarelse til en karakter.
Ind i mellem har jeg været i tvivl – og særligt i år har jeg nok ofte valgte den optimistiske karakter.
Mange elever har valgt at skrive fiktion, og det er ikke helt så mange af dem gode til. Rigtigt mange noveller er mere beretninger eller rejsebeskrivelser. De mangler novellens skelet og især en optakt og et klimaks. Når en del jeg-fortællinger (skrevet i datid) ender med selvmord, så er det altså svært at give karakterer i den høje ende af skalaen. Men jeg har anstrengt mig for at søge efter det eleverne er gode til!
I år er jeg (den beskikkede censor) den eneste der skal vurdere besvarelserne, og når de afgivne karakterer så er landet på skolerne,  – UPS – så er der nogen der vågner.

Jeg synes det er super ærgerligt at forhandlingsmuligheden og den faglige udveksling af vurderingen mellem lærer og censor er væk, men det er den! Besluttet sidste forår og vedtaget i Folketinget – ØV!

Men nu til indlæggets titel: Klagetid … Elever og forældre har mulighed for at klage over karakteren. Skolelederen skal vurdere om klagen er berettiget – og hvis dette vurderes berettiget, så skal censor uddybe og begrunde den afgivne karakter for den enkelte besvarelse. Dette er proceduren! – Stadigvæk en procedure som de beskikkede censorer på ingen måde har haft indflydelse på.

Men ak – og ak … Det forvaltes særdeles lempeligt på landets skoler; Skoleledere ringer og kan ikke forstå at snittet er så lavt. Vil man godt lige revurdere?, Faglæreren undrer sig …, Andre lærere på skolen synes bestemt at karakteren burde være højere for disse syv elever …, Vi har aldrig tidligere ligget så lavt …, Forældre har fået censors adresse og skriver direkte … Og så videre. Der er rigtigt mange variationer af helt forkerte og urimelige henvendelser.
De få korrekte henvendelser jeg har modtaget, har jeg svaret på med en uddybende og begrundet beskrivelse ud fra de, for den aktuelle prøve, gældende kriterier. Men meget tid er gået med at forklare skoler og skoleledere den procedure som er beskrevet i prøvebekendtgørelsen – og har været kendt side 24.12.15.


Jeg har stor forståelse for at man vil sine elever (- og skolens snit) det bedste, men måske skal man lægge kræfterne i at fokusere på elevernes undervisning i skriftligt arbejde i stedet. Det er mit ønske for det kommende skoleår!