søndag den 8. november 2015

Adgang til nettet ved de skriftlige prøver - Er du, dine elever og undervisningen parat?

Fra på tirsdag d. 10.11. holder jeg en række kurser rundt på skoler og centre med titlen

Adgang til nettet ved de skriftlige prøver - Er du, dine elever og undervisningen parat?

Beskrivelsen er:

Fra maj 2017 er prøven i skriftlig dansk med adgang til internettet. Det er en ny og anderledes prøve, der både giver mange muligheder for at hente inspiration og fagligt stof, men samtidig stiller store krav til eleverne om at kunne færdes på internettet, at kunne udvælge og disponere deres indhold og deres tid.
Eleverne skal selvfølgelig være fortrolige med den nye form og de nye udfordringer.

På dette kursus arbejder vi med:
  • Prøvens rammer og kendetegn
  • Prøvekrav og vurderingskriterier
  • Opgaveeksempler
  • Eksempler på elevbesvarelser
  • Betydning for undervisningen i skriftlighed

Kurset retter sig mod lærere i 7. -10. klasse og andre der arbejder med prøverne i dansk.

Underviser er Birgitte Therkildsen. Birgitte har været med i hele udviklingen af de nye prøver. Hun er uddannet lærer, tidligere fagkonsulent, nu konsulent og lærebogsforfatter i Greb Om Dansk samt beskikket censor og medlem af opgavekommissionen for dansk, skriftlig fremstilling.

Måske vil din skole også gerne lære mere - og enten deltage eller selv holde et kursus.
Kontakt mig på bttranevej14@gmail.com
1 kommentar: