fredag den 31. marts 2017

Når fagteamet i dansk fungerer

Skal der sættes fokus på det danskfaglige samarbejde? Har dansklærerne tid og energi til at mødes og drøfte fagets og danskfagets muligheder? 

Det korte - og meget indlysende svar på disse to spørgsmål er ja! Der er så meget at hente! For faget, for den enkelte dansklærer, for fagligheden og for skolen og skolens ledelse, hvis man lokalt prioriterer fagteamenes samarbejde med ressourcer, tid og opmærksomhed. 

På den korte bane er der et forum, hvor dansklærerne kan udvikle og dele korte og længere danskfaglige forløb, der tager et lokalt udgangspunkt og sætter spot på både overordnede mål og detaljeret progression i fagets forskellige færdigheder og aktiviteter. På den lidt længere bane får skolen og alle dansklærere et fælles forum for store og små drøftelser af danskfaglige problemstillinger. Nærværende, fordi udgangspunktet er kendt og fælles - og udviklende, fordi der i samspillet og samværet gives energi og lyst til at udfordre de vante og eksisterende metoder og det til tider alt for kendte stof. Og fagligt berigende, fordi der i fællesskab etableres faglige tiltag, der stilladserer og støtter de udfordringer, elever og dansklærere møder i deres lokale dagligdag.

Bredsten-Gadbjerg Skole
Lad mig give et friskt og aktuelt eksempel:
Forleden var jeg inviteret til at holde et oplæg for dansklærerne på Bredsten-Gadbjerg Skole. Her har man i dette skoleår sat et særligt fokus på at udvikle og udnytte et fagligt samarbejde i dansk og matematik. Skolen ligger fysisk på to matrikler, og det giver både udfordringer og inspiration til det daglige arbejde, men det kræver også, at samarbejdsstrukturer er tydelige og prioriterede. 
Skolen havde afsat en kursusdag til udvikling af danskfagteamets arbejde. Mit oplæg indeholdt dels forskellige håndtag til at kvalificere fagteamarbejdets indhold og struktur, og dels forskellige konkrete ideer til fælles temaer og aktiviteter på langs og på tværs af faget.

Lærerne lyttede, diskuterede, legede, tilrettelagde, skitserede og kommenterede på livet løs, og efter oplægget besluttede de, hvilke tiltag de ville gå videre med.
En del af responsen lød: "Der var bred enighed om, at selve oplægget med vekslen mellem viden om fagteam, skriftlighed og øvelser var rigtig god. Stor ros til dig! Vi tager masser af ting med os - og er så klar til næste skridt, hvor rammerne for fagteamet skal organiseres og målet for næste skoleår skal fastsættes. Vi er meget varme på idéen om at arbejde videre med skriftlighed /genrepædagogik på tværs af danskfaget."

Prøv det!
Jeg ved godt, at tiltag som dette har trange kår på en del skoler, men alligevel skal mit budskab lyde: Prøv det! Et lokalt fokus - også på fagligheden - giver så meget til både den enkelte lærer og til undervisningen. 
Nuancering, refleksion, progression er bare nogle få af nøgleordene. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar