onsdag den 3. august 2016

Inspiration til kvalificeret skriftligt arbejde

Vejen til den gode tekst

I det digitale undervisningsmateriale skriftligfremstilling.gyldendal.dk har vi fokus på skriveprocessen - når eleverne skriver tekster og har adgang til internettet. 

Det kan jo lyde meget ligetil - adgang til nettet - så bliver det nemt ... Men de første erfainger viser, at så let går det slet ikke. Mange elever vælger at anvende søgemuligheden meget lidt eller slet ikke. Der er selvfølgelig også nogle, som blot planker store tekststykker - og satser på, at det ikke bliver opdaget, men faktisk er det største problem, at eleverne undlader at søge  - og anvende den inspiration til både indhold og form, som nettet kan være med til at give dem. 

Det skal vi jo gøre noget ved - og det må og bør blive et indsatsområde for mange dansklærere i de kommende skoleår. 

Som skrevet ovenfor giver sitet Skriftlig fremstilling en god håndsrækning til denne indsats. Her er opgaverne - der mimer og ligner "de rigtige prøveopgaver", nemlig delt op med fokusområder og delopgaver, og eleverne guides til at have fokus på detaljer - både om indhold, form, genre, søgning, layout og så videre. Kort sagt både proces og produkt kvalificeres i skrivearbejdet. der er opgaver til både 7. 8. og 9. klasse - og 10. klasse følger i løbet af efteråret


Og du kan få inspiration til kurser for dansklærere her www.grebomdansk.dk

God skolestart med skriftligt arbejde og meget andet danskfagligt!
Birgitte